Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Choroba sieroca

Choroba sieroca jest to zespół zaburzeń i zahamować rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci. Choroba przebiega w bardzo zróżnicowany sposób i zależny jest od wieku dziecka, czasu trwania izolacji społecznej oraz środowiska wychowującego.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy choroby sierocej

Skutki osierocenia mogą mieć różny wpływ na dalsze życie dziecka. Zaburzenia zachowania pojawiają się najczęściej wskutek braku lub niedostatecznej opieki rodziców. Zaburzenia te objawiają się apatią, nadpobudliwością, kiwaniem się, brakiem dystansu do niektórych spraw, brakiem apetytu, moczeniem nocnym. Niestety niekiedy mogą występować poważniejsze problemy takie jak autyzm, samouszkodzenia, wyrywanie sobie włosów, obgryzanie paznokci.

Zazwyczaj w kolejnym okresie rozwija się niedorozwój emocjonalny. Dziecko ma problemy w szkole, wykazuje agresywność w stosunku to rówieśników i nauczycieli, niekiedy także skłonność do włóczęgostwa. Kiedy chory wejdzie już w wiek młodzieńczy może być bardzo aspołeczny, niezdolny do nawiązania trwałego związku czy założenia rodziny. Często takie osoby przejawiają skłonności do popełniania przestępstw.

Osoby młode oraz dzieci starsze mogą mieć również problemy z:
  • abstrakcyjnym myśleniem
  • logicznym rozumowaniem
  • wyobraźnią
  • rozumieniem siebie i bliskich osób
Jak dotąd nie wiadomo czy skutki izolacji społecznej są odwracalne. Dlatego niezwykle ważne jest, aby każde dziecko było wychowywane w kochającej je rodzinie.

Jeżeli dziecko z różnych przyczyn nie może przebywać w swojej biologicznej rodzinie, niezbędne jest zapewnienie mu zastępczego środowiska rodzinnego. Formą takiego środowiska może być adopcja, a w szczególności wczesna rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy choroby sierocej

Autyzm zdarza się być może o wiele częściej niż przypuszczają to lekarze

Autyzm do choroba być może występująca o wiele częściej niż lekarze to do tej pory uważali: pewne badania przeprowadzone przez naukowców w Korei Południowej, opublikowane ostatnio w przeglądzie The American Journal of Psychiatry, pokazują, że jedno dziecko na blisko 38 ma pokazywać oznaki, mniej lub bardziej wyraźne, tego zabur... czytaj więcej

Autyzm: kiedy dwie półkule mózgu się specjalizują i współpracują

Badacze niemieccy, którzy opracowali swoje prace w internetowej wersji Nature Communications, wykazują eksperymentalnie, że u gołębi czynniki środowiskowe, już od stadium embrionalnego, wpływają na zdolność jednostki do symultanicznej aktywacji obydwu półkul mózgowych, kiedy jest to konieczne.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby