Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Dysgrafia

Dysgrafia jest częściowym bądź całkowitym zaburzeniem zdolności pisania. Zaburzenie to dotyczyć może zarówno dzieci jak i dorosłych. Pismo dysgrafika jest nieczytelne, nieestetyczne, a samo pisanie sprawia mu wiele trudności.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy dysgrafii

Zaburzenie spowodowane jest mikrouszkodzeniami układu nerwowego bądź powodują je zaburzenia w ośrodkach odpowiadających za funkcje wzrokowe i słuchowe.

Zazwyczaj zaburzenie pojawia się w przypadku uszkodzenia lewej półkuli mózgu, gdzie znajdują się zakręty czołowe. Problemy występują po uszkodzeniu zwłaszcza drugiego lub trzeciego zakrętu czołowego.

Występować mogą również przy uszkodzeniu zakrętu nadbrzeżnego.

Wyróżnia się kilka rodzai dysgrafii, a każdy rodzaj ma charakterystyczne objawy. Sama dysgrafia jest ściśle związana z afazją motoryczną. Afazja motoryczna jest to utrata zdolności w produkowaniu mowy zrozumiałej dla innych.

Są to ogólne zaburzenia językowe powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu. Dysgrafia może pojawiać się również pod postacią głęboką, określana jest wtedy jako dysgrafia głęboka. Osoba dotknięta tego rodzaju zaburzeniem, ma problemy z zapisywaniem słów nieznanych lub nieistniejących, przy czym, popełniać może również błędy semantyczne.

Dość nietypową formą dysgrafii jest dysgrafia leksykalna. Osoba cierpiąca na ten rodzaj, potrafi zapisywać słowa, jednak robi to w sposób zbliżony do zapisku fonetycznego, czyli przykładowo słowo łódka zapisać może jako łutka. Takie zachowania skutkują wieloma błędami ortograficznymi. Tego rodzaju zaburzenia częściej występują w krajach takich jak Francja, gdzie wiele słów różni się od siebie w zapisie a mowie. Problem w takich krajach jest bardziej dokuczliwy.

Zgodnie z klasyfikacją zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przy rozpoznaniu zaburzeń należy kierować się:

 1. Umiejętności w zakresie pisania mierzone są dzięki standardowym testom, które za zadania mają ocenić funkcjonalność osoby. Jeżeli umiejętność występuje na zdecydowanie niższym poziomie, niż wynika to z wieku osoby, ilorazu jej inteligencji oraz ogólnego stanu wykształcenia, można mówić o dysgrafii.
 2. Zaburzenia określone w kryterium pierwszym utrudniają osiąganie postępów w nauce oraz codziennych czynnościach.

Przyczyny dysgrafii

Dysgrafia może spowodowana może być w wyniku chorób, bądź może być objawem towarzyszącym danej chorobie. Zaliczyć do nich można:

 • ADHD,
 • autyzm,
 • Zespół Tourette'a.

Rodzaje dysgrafii

 • dysgrafia dyslektyczna - głównie dotyczy niewyraźnego i fonetycznego zapisu słów, tak jak słyszy, tak pisze.
 • dysgrafia motoryczna - dotyczy zaburzeń koordynacyjnych
 • dysgrafia przestrzenna - dotyczy zaburzeń w których osoba nie potrafi przepisywać słów, bądź wykonuje tę czynność z błędami.

Leczenie dysgrafii

Leczenie zależne jest od wieku pacjenta, stanu zaawansowania chorego. Stosowane są trzy metody leczenia dysgrafii:

 • zajęcia i ćwiczenia, które mają na celu poprawę umiejętności pisania,
 • zmiana wymagań do osoby z zaburzeniem dysgrafii, przykładowo: obniżenie wymagać odnośnie estetyki pisma,
 • zmiana pisania na inny rodzaj prezntacji wiedzy, przykładowo na formę ustną lub pisanie na komputerze.

W sytuacji, kiedy dysgrafia spowodowana jest zaburzeniami motorycznymi, należy ćwiczyć koordynację ruchową. Problem ten występuje jednak głównie u dzieci.

Każdy sposób leczenia dobierany jest indywidualnie w zależności od przypadku zaburzenia. W leczeniu dysgrafii powinien brać udział specjalista oraz, jeżeli jest to dziecko, nauczyciele. Najważniejszy aspekt pomocy, płynie jednak z najbliższego otoczenia chorego.

Autor: Damian N.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy dysgrafii

Afazja

Afazja jest schorzeniem powodującym trudności z mową, pisaniem i czytaniem, spowodowane najczęściej urazem mózgu. Wyróżnia się także drugą definicję afazji, jako zaburzenia, które wynika z uszkodzenia korowych uszkodzeń ośrodków odpowiedzialnych za mowę, które objawia się częściowym lub całkowitym rozpadem wszystkich typów ko... czytaj więcej

Dysleksja: jedna anomalia może wyjaśniać wszyskie objawy

Jedna jedyna anomalia, w korze słuchowej mózgu, może wyjaśniać wszystkie symptomy dysleksji, jak stwierdza badanie opublikowane przez badaczy z francuskich instytucji badawczych INSERM i CNRS. Dyslektyk ma zbyt drobno ciąć dźwięki mowy.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Dysgrafia...

Tego się nie leczy, na to nie ma terapii. A zmuszanie dziecka do pisania (ćwiczenia) jest sadyzmem i nie prowadzi do niczego dobrego. W szybkim pisaniu my...

20-07-2014 15:01

~Jakub

Dodaj komentarz

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby