Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Dysortografia

Dysortografia dotyczy głównie młodszych dzieci. Niektóre z nich ze względu na liczne przeszkody powodowane wieloma czynnikami, mają większe trudności niż rówieśnicy z przyswajaniem nowej wiedzy bądź z rozwijaniem już nabytej.

Dzieciństwo i dojrzewanie to okres intensywnego rozwoju w życiu człowieka.

To właśnie wtedy poznaje się świat oraz nabywa najwięcej umiejętności.

W niektórych przypadkach pojawiają się zaburzenia, które uniemożliwiają młodym ludziom zdobywania umiejętności w tym samym tempie co rówieśnicy.

Spowodowane jest to wieloma trudnościami i czynnikami, do których należą między innymi uwarunkowania środowiskowe jak i te indywidualne, których główną zasługą są geny.

Czym jest dysortografia?

Dysortografia to trudność w nauce ortografii. W wielu przypadkach diagnozowana jest wraz z dysleksją, czyli trudnością w nauce czytania. Zdarza się również, że dysortografia występuje samodzielnie. Zaburzenie stwierdza się w momencie, kiedy u dziecka nie występują żadne inne nieprawidłowości związane z nauką prócz czytania.

Istotnym elementem jest również początkowy okres nauki, jeżeli i wtedy występują już trudności w rozwoju wiedzy z zakresu ortografii. W tym momencie, pojawia się diagnoza, że dziecko mimo znajomości poprawnych zasad pisowni, popełnia błędy w zapisie zdań. Dodatkowo, błędy są wynikiem nie braku chęci do rozwoju osobistego, lecz w wyniku problemów związanych z nauką.

Jednak czasem zdarza się, że w parze z dysortografią pojawiają się inne zaburzenia, które powodować mogą niechęć do nauki.

Przyczyny dysortografii

Czynnikami powodującymi dysortografię u dziecka mogą być przyczyny środowiskowe lub genetyczne. Mogą być również połączeniem obydwu tych czynników. Czynniki genetyczne mogą być już wynikiem nieprawidłowości podczas ciąży, środowiskowe zaś, rozwijają się dopiero w pierwszych latach życia dziecka. Do wszystkich przyczyn zaliczyć można:

  • choroba matki w czasie ciąży,
  • niehigieniczny tryb życia kobiety w ciąży,
  • traumatyczne doświadczenia w pierwszych latach życia lub doświadczenia kobiety z okresy ciążu,
  • komplikacje porodowe,
  • czynniki genetyczne.

Leczenie dysortografii

Leczenie tego zaburzenia u dziecka powinno polegać na motywacji do nauki i przyswojenia poprawnej pisowni zarówno przez rodziców jak i nauczycieli. Dziecko powinno odpowiednio przyswoić sobie poprawny zapis słów. Zaburzenie to, nie powinno traktowane być również jako usprawiedliwienie do popełniania błędów. Powinno być zaś sygnałem do zwiększenia pracy przez dziecko w tym zakresie.

Niezbędna do tego jest kontrola nauczycielska i w  głównej mierze rodziców. Dziecko powinno być motywowane do dalszej nauki i do przyswojenia sobie zasad ortografii. Czytanie książek jest istotnym elementem kuracji, ponieważ w wielu książkach zawarta jest spora ilość słów, które dziecko sobie przyswoi i w ten sposób pozna nowe słowa, przy okazji zapamiętując ich pisownie.

To długa i nieco monotonna metoda leczenia, jednak pozwoli ona skorygować błędy w pisowni u dziecka i ułatwić mu naukę w przyszłości.

Jąkanie u dziecka

W procesie mówienia biorą udział mięśnie narządów oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Mówienie polega na rytmicznym i skoordynowanym ruchu tych mięsni. Jąkanie polega na patologicznym napięciu tych mięśni, co doprowadza do zaburzenia rytmu i tempa mowy. Warto wiedzieć, że u dziecka możemy mieć do czynienia z tzw. jąkaniem ... czytaj więcej

Rak i mózg: chemioterapia i problemy z pamięcią

Jak sugeruje nowe badanie, zaburzenia pamięci i uwagi, tak zwany „chemio-mózg” (chemo brain), czyli stan często doświadczany przez pacjentów po chemioterapii przeciwko rakowi, może być spowodowany również przez kilka innych czynników.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Depresja u nastolatków

Depresja u nastolatków

Depresja może dotyczyć również Twojego dziecka ... »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności