Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Upośledzenie umysłowe

Upośledzenie umysłowe ( niepełnosprawność intelektualna) to zaburzenie rozwojowe, objawiające się obniżeniu się sprawności intelektualnej oraz trudności z przystosowaniem się do obowiązujących wymogów społecznych i środowiskowych.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy upośledzenia umysłowego

Rodzaje upośledzenia

Aby zakwalifikować poziom upośledzenia umysłowego wykorzystuje się skalę IQ  Wechslera, składającej się ze 120 jednostek.

  • 69-55 IQ Wechslera – niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim. Najczęściej występujący rodzaj upośledzenia, w którym sprawność intelektualna jest charakterystyczna dla 10 – 12 roku życia. Osoby upośledzone w stopniu lekkim, są zdolne do samodzielnego życia. Mogą podjąć się zawodów nie wymagających podejmowania decyzji (ze względu na brak myślenia abstrakcyjnego). Często są narażone na zaburzenia osobowościowe, spowodowane stosunkiem otoczenia do ich osoby.
  • 54 – 35 IQ Wechslera – niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym. Poziom intelektualny charakterystyczny dla 6-9 roku życia. Osoby upośledzone w stopniu umiarkowanym mają trudności z rozwojem motorycznym oraz sprawnością fizyczną. Mimo nabywanych umiejętności samoobsługowych, miewają problemy z przystosowaniem się do obowiązujących reguł społecznych
  • 34  -  20 IQ Wechslera – niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym. Sprawność intelektualna charakterystyczna dla 3-6 roku życia. Około 5 roku życia, u osób cierpiących na ten rodzaj upośledzenia, zauważalne są już opóźnienia rozwoju psychofizycznego. W dorosłym życiu niepełnosprawni wymagają stałej opieki, mogą jednak nabyć umiejętności samoobsługowe.
  • >20 IQ Wechslera – niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim. Rozwój intelektualny charakterystyczny dla 3 roku życia. Osoby cierpiące na upośledzenie w stopniu głębokim nie są w stanie funkcjonować bez stałej opieki. Często nie kontrolują czynności fizjologicznych, narażeni są na występowanie ciężkich wad neurologicznych i fizycznych.
Przyczyny upośledzenia

Upośledzenie umysłowe może być wywołane zarówno przez przyczyny genetyczne jak i środowiskowe. Anomalie występujące w obrębie chromosomów rodziców, mogą powodować przekazanie szkodliwego genu na potomstwo bądź zakłócić ich prawidłową budowę. Istotne są także dziedziczne nieprawidłowości, dotyczące anatomii i fizjologii układu nerwowego. Do upośledzenia dochodzi najczęściej w okresie płodowym bądź okołopłodowym, a także w wyniku chorób występujących bezpośrednio po urodzeniu.

Często przyczyn upośledzenia możemy doszukiwać się infekcjach przedporodowych, występujących u matki, takich jak alkoholizm, nałogowe palenie papierosów w czasie ciąży, zażywanie narkotyków, niedożywienie czy zaburzenia krążenia.

Niepełnosprawność intelektualna może być spowodowana zaniedbaniem rozwoju dziecka, poprzez brak więzi emocjonalnej z rodzicami, nie prezentowanie dziecku odpowiednich modeli zachowań społecznych czy też ograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych. Wczesny okres rozwoju to najważniejszy etap w życiu człowieka. To wtedy dziecko poznaje świat i uczy się przystosowywać do obowiązujących zasad społecznych. Jeżeli w tym okresie młody człowiek zostanie pozbawiony prawidłowej opieki, w przyszłości będzie to skutkowało nieodwracalnymi zaburzeniami.

Wśród przyczyn upośledzenie umysłowego możemy doszukiwać się także skutków urazów, zatruć bądź czynników fizycznych, zaburzeń wzrostu i odżywiania.

Zapobieganie

Upośledzenie umysłowe nie ustępuje, jednak w przypadku jego lekkiej odmiany, można doprowadzić do maksymalnego zmniejszenie jego efektów. Dziecku należy poświęcić dużo uwagi, ponieważ odwrócenie skutków upośledzenia to proces czasochłonny. W większości przypadków, dzieci z lekkim stopniem upośledzenia uczęszczające do szkół specjalnych, są w stanie podjąć naukę w szkołach zawodowych i zdobyć zawód. Niestety, upośledzenia nie można wyleczyć. Dlatego też ważne jest aby promować wśród kobiet zdrowy tryb życia, zwłaszcza w czasie ciąży, a przede wszystkim świadomość negatywnych skutków stosowania używek. W przypadku planowania ciąży, istotne jest przeprowadzenie badań na tle genetycznym, które pozwolą ustalić czy nasze potomstwo znajduje się w kręgu zagrożenia.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy upośledzenia umysłowego

Jeden nowotwór na sześć spodowowany przez infekcję

Bardzo wysoką liczbę przypadków nowotworów można zrzucić infekcjom (2 000 000 na świecie). A jednak, można tę liczbę ograniczyć dzięki prostemu zastosowaniu skutecznych metod prewencyjnych przeciwko chorobom zapalnym, takim jak przestrzeganie ścisłych zasad higieny oraz szerokie kampanie szczepień.... czytaj więcej

Zwyrodnienie czołowo-skroniowe (FTLD)

Zwyrodnienie czołowo-skroniowe, znane jest też pod nazwą FTLD, która pochodzi od angielskiej nazwy fronto-temporal lobe degeneration. Jest to choroba układu nerwowego, która prowadzi do otępienia. Od 30% - 50% przypadków tej choroby to postaci rodzinne, to znaczy dziedziczone. Osoby pochodzące z rodzin, w których wystąpił przypadek zach... czytaj więcej

Dodaj komentarz

uposledzenie

naprawde mi smutno ztego powodu ale ta grupa ludzi razem z chorobami psychicznymi sa najbardziej dyskfalifikowani na rynku pracy ,...

21-02-2013 14:55

~malgosia

Dodaj komentarz

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby