Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Zaburzenia afektywne

Zaburzenia afektywne są grupą zaburzeń o niewyjaśnionych dotąd dokładnie przyczynach. Choroba ta polega na okresowo występujących zaburzeniach nastroju, emocji i aktywności.

Zaburzenia afektywne mogą mieć charakter epizodyczny, okresowy lub charakter przewlekły pod postacią uporczywych, lecz lżejszych zaburzeń nastroju.

Choroba afektywna jednobiegunowa występuje, gdy u chorego pojawiają się jedynie zaburzenia depresyjne lub maniakalne. Choroba afektywna dwubiegunowa charakteryzuje się występowaniem zarówno depresji jak i manii. Ten typ choroby ma charakter nawracający.

Na zaburzenia afektywne najczęściej cierpią osoby 50 roku życia.

Przyczyny zaburzeń afektywnych:
  • czynniki genetyczne – zwiększone ryzyko zachorowania w rodzinie, w której wystąpiła choroba w porównaniu z ryzykiem dla całej populacji
  • czynniki biologiczne – zaburzenia w zakresie procesów biochemicznych, rytmów biologicznych, równowagi wodno – elektrolitowej oraz mechanizmów hormonalnych
  • czynniki osobowościowe – podkreśla znaczenie niektórych cech osobowości, wykształconych przed pojawieniem się zaburzeń afektywnych, np. wrażliwość na utratę ważnych osób, pesymistyczne spojrzenie na świat
  • czynniki środowiskowe – są to czynniki kształtujące osobowość i wyzwalające zaburzenia takie jak: utrata kogoś bliskiego, zmiana sytuacji życiowej, porażki życiowe.
Leczenie polega przede wszystkim na stosowaniu odpowiednio dobranej farmakoterapii. Chorym podaje się leki przeciwdepresyjne i neuroleptyczne. W przypadku choroby dwubiegunowej zaleca się podawanie soli litu. Istnieje również leczenie elektrowstrząsami. Ich zastosowanie w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym może wyzwolić epizod manii, jednak stosuje się je w leczeniu przeciwmaniakalnym, a ich skuteczność jest wyższa od litu.

Psychoterapia w ciężkim przebiegu choroby stosowana jest jedynie w celu podtrzymania kontaktu z chorym, jednak w lżejszych zaburzeniach może mieć szersze zastosowanie. Zawsze należy pamiętać o tendencji chorego do myśli samobójczych.

Mania

Mania to niejako odwrotność depresji i apatii. Stany pobudzenia to stany, w których człowiek jest nadmiernie aktywny, pobudzony, w podwyższonym nastroju, czasem gniewny, skłonny do wybuchów wściekłości, a nawet do agresji. czytaj więcej

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości jest  to grupa nieprawidłowości wywodzących się z nieprawidłowego ukształtowania osobowości. Głównym objawem są problemy z przystosowaniem się do życia. czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Co sprawia, że chorujemy na raka?

Co sprawia, że chorujemy na raka?

Jakie są czynniki, które sprawiają, że zwykła komórka zmienia się w komórkę rakową? »

Najnowsze choroby

Tagi

Aktualności