Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Zaburzenia pamięci i intelektu

Zaburzenia pamięci i intelektu najczęściej dotyczą osób w wieku starczym. Zaburzenia te związane są z obniżeniem funkcji intelektualnych w odniesieniu do przedchorobowego stanu i powodują znaczne utrudnienia w życiu codziennym chorego.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zaburzeń pamięci i intelektu

Czym są te zaburzenia?

Stan ten często nazywany jest demencją starczą.

Upośledzenie pamięci, nawet niewielkie, wyraża się zapominaniem pewnych niedawnych faktów czy wydarzeń dnia poprzedniego lub nawet sprzed dwóch godzin.

Obniżenie funkcji intelektualnych nie ogranicza się jedynie do braków w pamięci. Musi jeszcze dotyczyć przynajmniej jednej z funkcji: orientacji, myślenia czy osądu.

Te typowe objawy starzenia się człowieka nie należą do groźnych, jednak bywają bardzo uciążliwe i zdarza się, że zaburzenia pamięci mogą być symptomami chorobowymi.

Zaburzenia mogą być niewielkie, utrzymywać się na stałym poziomie bądź pogłębiać się. W pierwszym przypadku zaburzenia ograniczają się jedynie do pamięci, z kolei w drugim dochodzą do tego inne, postępujące problemy związane z funkcjami intelektualnymi. Wówczas powoduje to poważne problemy w życiu codziennym osoby chorej. Demencja może rozwinąć się do tego stopnia, że cierpiący na zaburzenia mogą przestać prawidłowo funkcjonować zarówno w domu, jak i życiu społecznym i zawodowym.

Dlaczego zapominamy?

Istnieje wiele przyczyn, które wywołują zaburzenia pamięci i intelektu. W głównej mierze są to choroby zwyrodnieniowe i naczyniowe układu nerwowego. Duży wpływ na tego rodzaju dolegliwości ma postępujący wiek chorego, który ma duży wpływ na różne odmiany niepamięci starczej oraz zaburzeń funkcji poznawczych. Innymi przyczynami tego rodzaju problemów to np. choroba Alzheimera, choroby naczyń mózgu, otępienie czołowo – skroniowe, choroba Parkinsona, urazy i guzy mózgu, infekcje ośrodkowego układu nerwowego, padaczki, stwardnienie rozsiane, choroby tarczycy czy nawet niedobór witamin.

Zaburzenia pamięci i intelektu, a choroba Alzheimera


Choroba Alzheimera jest jedną z najczęstszych przyczyn tego rodzaju schorzeń starczych. Jest ona związana ze zwyrodnieniem komórek mózgu. Przyczynami tej choroby są, m.in. przewlekły stres, który pogarsza pamięć, depresja, uzależnienie od leków uspokajających i nasennych, nadużywanie alkoholu, urazy głowy, choroby mózgu (miażdżyca, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych), a także inne, pozamózgowe schorzenia takie jak niedobór witaminy B czy niedoczynność tarczycy.

Choroba Alzheimera dotyka osób w 50-60 roku życia. Wówczas ich pamięć pogarsza się, ale problem ten nie powinien być związany z zaburzeniami funkcjonowania, a więc z dezorientacją czy utratą samodzielności.

Alzheimer powoduje, że osoba chora zapomina o rzeczach, które się do niej mówiło i ponownie pyta o to samo i nie pamięta gdzie położyła swoje rzeczy. Staje się bardziej drażliwa i podejrzliwa, pamięta o rzeczach z dalekiej przeszłości, jednocześnie nie potrafiąc sobie przypomnieć faktów, które wydarzyły się niedawno.

Diagnoza i leczenie zaburzeń

Zauważając pierwsze symptomy zarówno choroby Alzheimera, jak i innych objawów związanych z zaburzeniami pamięci i intelektu, powinno zgłosić się do lekarza w celu wykonania dokładnych badań w tym kierunku.

Rozpoznanie opiera się o dokładny wywiad i przynajmniej jednym krótkim testem oceniającym sprawność intelektualną. Najczęściej przeprowadza się również pełne badanie neuropsychologiczne  z użyciem bardzo typowych, czasochłonnych testów.

Jeżeli chodzi o leczenie, to zależy ono od przyczyny. W przypadku stwierdzenia objawów otępienia, należy zawsze zwrócić się do neurologa. Kiedy objawom towarzyszą dolegliwości psychotyczne, warto także zwrócić się po pomoc do psychiatry. Choremu podaje się także leki usprawniające przepływ krwi przez naczynia mózgowe, lecytynę oraz różne preparaty np. z korzenia żeń – szeni czy liści lukrecji. Jest to połączenie leczenia objawowego z terapią wspomagającą.

Istotna jest także kontrola i leczenie ciśnienia tętniczego krwi oraz stosowanie leków przeciwzakrzepowych i antyagregacyjnych (hamujących agregację płytek krwi).

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy zaburzeń pamięci i intelektu

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne to cała grupa chorobowa, która polega na dziwnych zachowaniach ze strony jednostki odbiegających od norm przyjętych przez otoczenie. Same zaburzenia psychiczne można zaliczyć również do chorób cywilizacyjnych. czytaj więcej

Komorowe zaburzenia rytmu po zawale

Komorowe zaburzenia rytmu jest zjawiskiem powszechnie występującym u osób, które doświadczyły zawału serca. Komorowe zaburzenia związane są z nieprawidłowym rytmem serca, tak zwaną arytmią komorową, gdzie dochodzi do pojedynczej ekstrasystoli komorowej, czyli do skurczu komorowego.... czytaj więcej

Dodaj komentarz

Zaburzenia

Zaburzenia pamięci dotyczą głównie osób starszych, ale także osób po urazach mózgu. Pomocny jest wtedy kontakt z neurologiem. Jeśli zdecydowalibyście...

20-09-2015 17:54

~ooo.

Dodaj komentarz

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby